logo-mini
Journal
  Tag Archives for unity
استودیو طراحی آبیژ

موتور های رندر بازی های دیجیتال در خدمت معماران و طراحان

نرم افزار های طراحی مدل های سه بعدی و موتور های رندر، امروزه در طراحی و معماری از جایگاه خاصی برخوردار هستند و شناخت کافی در خصوص این نرم افزار ها، بدون شک جز ملزومات کار هر طراح یا معمار محسوب می شود. البته نباید فراموش کنیم که قبل از هر چیز، تسلط و آگاهی […]

Read More