logo-mini
Journal
  Tag Archives for New Architectural
James Furzer

خانه ای برای بی خانمان ها

جیمز فورزر (James Furzer) در ششمین دوره رقابت Space for new visions برنده ایده ای به نام خانه ای برای بی خانمان ها شد که توسط گروه FAKRO حمایت شده بود. این پروژه با این دید شکل گرفت که فضاهایی ساخته شده از چوب، فلز و شیشه هر شب پناهگاه و جای امن و مناسبی […]

Read More
ZhuoDa 3D Home

خانه ای که سه ساعت ساخته شد

شرکت چینی ژیودا (ZhuoDa) با استفاده از شش دستگاه پرینتر سه بعدی در ابعاد بزرگ در حدود ده روز، کلیه اجزا این خانه را همانند بازی LEGO ساخت و بعد از اینکه بیش از ۹۰ درصد از آن را در خارج از سایت ساخت این منزل به هم اتصال داد، در کمتر از سه ساعت […]

Read More