logo-mini
Journal
  Tag Archives for james furzer
James Furzer

خانه ای برای بی خانمان ها

جیمز فورزر (James Furzer) در ششمین دوره رقابت Space for new visions برنده ایده ای به نام خانه ای برای بی خانمان ها شد که توسط گروه FAKRO حمایت شده بود. این پروژه با این دید شکل گرفت که فضاهایی ساخته شده از چوب، فلز و شیشه هر شب پناهگاه و جای امن و مناسبی […]

Read More