logo-mini
Journal
  Tag Archives for 3D Printer
ZhuoDa 3D Home

خانه ای که سه ساعت ساخته شد

شرکت چینی ژیودا (ZhuoDa) با استفاده از شش دستگاه پرینتر سه بعدی در ابعاد بزرگ در حدود ده روز، کلیه اجزا این خانه را همانند بازی LEGO ساخت و بعد از اینکه بیش از ۹۰ درصد از آن را در خارج از سایت ساخت این منزل به هم اتصال داد، در کمتر از سه ساعت […]

Read More