logo-mini
Cascais Art Center

مرکز هنر های معاصر در پرتقال

مرکز هنر های معاصر در پرتقال

نهاد ARKxSITE برنده های خود را برای فراخوان طراحی مرکز هنر های معاصر و مفهومی پرتقال در شهر Cascais را معرفی نمود. این رقابت برای دانشجویان و معماران زیر ۴۰ سال با رویکرد فرهنگی و تاریخی و بر پایه المان های محیطی دژ این شهر طراحی شده بود که در انتهای این رقابت با رای Alberto Mottola، Felipe Grallert و Rasmus Jessing برندگان رده اول تا سوم این رقابت ها اعلام شدند. برندگان از کشور های شیلی، فرانسه و ایتالیا انتخاب شدند.

برای دیدن طرح ها و کسب اطلاعات بیشتر می توانید به پایگاه اینترنتی ARKxSITE مراجعه نمایید.

Abeej Design

Abeej, the echo of spirit in the body of the environment


Comments are closed.