logo-mini
CEMEX Building Awards

فکر کنید، بسازید و زندگی کنید

فکر کنید، بسازید و زندگی کنید

شرکت CEMEX در راستای تشویق جامعه به ساخت و ساز هایی با محور تکنیک های نوین، تفکرات و کاربری های هوشمندانه در ساخت و طراحی و ساختار های مهندسی به روز و خلاقانه، سالانه جایزه ای را برای شرکت کنندگان در مکزیک و سایر کشور های جهان در نظر می گیرد. این شرکت خدمات خود را بر اساس توسعه پایدار طرح ریزی نموده و در حال حاضر در مکزیک و آمریکا و سایر کشور های توسعه یافته و در حال توسعه، خدمات متنوعی را با دیدگاه ساخت آینده ای بهتر برای جوامع بشری، ارائه می نماید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این جایزه، می توانید به وبسایت رسمی این شرکت به آدرس ذیل مراجعه نمایید:

http://www.cemex.com/MediaCenter/BuildingAward.aspx

Abeej Design

Abeej, the echo of spirit in the body of the environment


Comments are closed.