logo-mini
James Furzer

خانه ای برای بی خانمان ها

خانه ای برای بی خانمان ها

جیمز فورزر (James Furzer) در ششمین دوره رقابت Space for new visions برنده ایده ای به نام خانه ای برای بی خانمان ها شد که توسط گروه FAKRO حمایت شده بود. این پروژه با این دید شکل گرفت که فضاهایی ساخته شده از چوب، فلز و شیشه هر شب پناهگاه و جای امن و مناسبی برای خواب بیش از ۷۵۰ بی خانمان در لندن باشد. نکته هائز اهمیت در طراحی این سازه ها این است که به سادگی به دیوار های بنا های مختلف نصب می شوند و از لحاظ هزینه، بودجه کمی برای ساخت در پی خواهند داشت. هر ساله تعداد قابل توجهی از افراد بی خانمان در لندن به علت نداشتن پناهگاهی مناسب برای خواب، جان خود را از دست می دهند. متوسط سن آن ها در زمان مرگ حدود ۴۷ سال برآورد شده است.

Abeej Design

Abeej, the echo of spirit in the body of the environment


Comments are closed.