logo-mini
ZhuoDa 3D Home

خانه ای که سه ساعت ساخته شد

خانه ای که سه ساعت ساخته شد

شرکت چینی ژیودا (ZhuoDa) با استفاده از شش دستگاه پرینتر سه بعدی در ابعاد بزرگ در حدود ده روز، کلیه اجزا این خانه را همانند بازی LEGO ساخت و بعد از اینکه بیش از ۹۰ درصد از آن را در خارج از سایت ساخت این منزل به هم اتصال داد، در کمتر از سه ساعت آن را در سایت اجرایی، نصب نمود و این خانه بعد از سه ساعت قابل استفاده بود. لازم به یادآوری است که کلیه نکات ایمنی همچون مقاومت در برابر زلزله، عایق صوتی و حرارتی و سایر مسائل استاندارد امنیتی روز دنیا در ساخت این خانه رعایت شده است.

Abeej Design

Abeej, the echo of spirit in the body of the environment


Comments are closed.