logo-mini
Zaha Hadid Design

طرح زاها حدید رد شد

طرح زاها حدید رد شد

طرح گروه معماری زاها حدید برای استودیوم ملی توکیو که در سال ۲۰۱۲ با سخت کوشی تیم های طراحی وی در ژاپن و انگلیس برنده رقابت طراحی این استودیوم ۸۰ هزار نفری برای المپیک ۲۰۲۰ توکیو شده بود به علت پاره ای از مشکلات از جمله بودجه و زمان بندی توسط نخست وزیر ژاپن رد شد و قرار است که همه چیز برای طراحی و ساخت این استودیوم از سر گرفته شود.

Abeej Design

Abeej, the echo of spirit in the body of the environment


Comments are closed.